Geografie

Politická mapa

Severní knížectví:

 • hornatá studená oblast
 • hlavní produkce: těžba a zpracování vzácných kovů, zbraně a zbroje, kůže a kožešiny z lovu, led, dřevo a kamení
 • obyvatelstvo: lidé, dlaci
 • vládce a krajiny: kníže Forholm, oblast rozdělená na 6 krajin, které spravují jeho synové

Jižní knížectví:

 • pouště a subtropy
 • hlavní produkce: umění, látky a tkaniny, šperky, sídlo první magické univerzity (specializace na tajemná umění, alchymii a magické předměty)
 • obyvatelstvo: lidé, vznešení elfové
 • vládce a krajiny: kněžna Nefertiti, oblast spravuje sama

Knížectví nížin:

 • nížiny, teplá oblast bohatá na vodu, louky, pole, lesy
 • hlavní produkce: zemědělství, rybolov, chov hospodářských zvířat, koření a zpracování potravin (odtud pocházejí nejlepší kuchaři ze země)
 • obyvatelstvo: lidé, lesní elfové, dryády
 • vládce a krajiny: kníže Samuel, oblast rozdělená na 12 krajin, každá má zvoleného správce

Středozemě:

 • teplá lesnatá oblast
 • hlavní produkce: středisko obchodu a vzdělanosti (školy a univerzity), sídlo armády, umění, sídlo druhé magické univerzity (specializace na kouzla a svitky)
 • obyvatelstvo: lidé, elfové, dlaci
 • vládce a krajiny: císař Zeyferus II. a jeho rádci

Ostrovní knížectví:

 • tropy a substropy
 • hlavní produkce: rybolov, perly, sídlo loďstva, exotické plodiny
 • obyvatelstvo: lidé, temní elfové, dryády
 • vládce a krajiny: kníže Svanhil, kraj je z velké části zabrán piráty a zbojníky

Hraniční knížectví:

 • mírná lesnatá oblast
 • hlavní produkce: nejdůležitějším úkolem knížectví je bránit zbytek císařství před Divočinou, v menší míře zastoupená zemědělská produkce a těžba
 • obyvatelstvo: lidé, elfové, dlaci, dryády
 • vládce a krajiny: kněžna Ada, vládne kraji za pomoci mistrů Sanchi

Divočina:

 • neprozkoumaná, divoká a nebezpečná oblast obývaná mnohými nestvůrami a temnými bytostmi

Geografická mapa

Šedá = hory a pohoří

Světle modrá = ledové, zasněžené oblasti

Tmavě zelená = jehličnaté lesy, chladné podnebí

Světle zelená = smíšené a listnaté lesy, substropy a tropy, louky a pole - mírné a teplé podnebí

Žlutá = pouště a polopouště

Červená = sopky, sopečné ostrovy a oblasti