Magie a kouzla


Magie se zde dělí do několika podskupin, z nichž můžete mistrně ovládat jen jednu, na nižších úrovních však všechny. Pro většinu kouzel je potřeba MANA, což je energie o určité hodnotě, která se zvyšuje spolu se zvyšováním schopností a dovedností Magie. Každé větší kouzlo má určitou cenu a pokud na něj nemáte dost bodů many, jednoduše ho nedokážete vyčarovat (samozřejmě ta větší kouzla, plamínek na prstu se nepočítá). Počet many je platný na jednu hru (= nabíjí se pouze meditací na magickém zřídle - najdete v jednotlivých lokacích na fóru)

Magie živlů - jeden živel je vám dominantní, u zbytku můžete ovládat jen jednodušší kouzla: Oheň, Voda, Země, Vzduch, Energie (elektřina, telekineze, světlo), Duše (iluze, manipulace s myslí). Tento typ magie je velmi rychlý, kouzla můžete využít pouze za použití pohybu rukou.

Magie symbolů - při této magii využíváte svou manu k načrtnutí magických symbolů do vzduchu. Ty vyvolají libovolné kouzlo. Jejich tvorba je velice složitá a delikátní a vyžaduje správné skládání jednotlivých symbolů. Díky této magii můžete využívat i Runy, které umí předpovědět budoucnost. Proto potřebujete znalost Magických symbolů a Čtení run.

Ovládání magických předmětů - mezi ně se počítají hole, prsteny, diadémy, nejrůznější šperky, zbraně i části oděvu. Není snadné je tvořit ani získat. Každý předmět umí pouze jedno kouzlo a pro jeho aktivaci je vyžadována mana, stačí ale jen velmi malé množství. Tento typ magie je ideální pro kombinaci boje se zbraní a magických schopností, od každého totiž vyžaduje základ. Potřebuje znalosti Kameny duší a Magické předměty.

Meditace

Meditace je proces, při kterém si na příslušných místech dobíjíte manu na maximum. Lze to dělat jen u magických Zřídel. V Sangii i v pevnosti jich najdete několik, stačí si jen projít herní lokace a najít ho. Dobíjení je možné pouze 1x denně. Stačí do této lokace pouze napsat Meditace + /použitá kouzla, která vám manu vybila/