Levly a hodnosti

V průběhu hry máte možnost vylepšovat svoje schopnosti a dovednosti i sbírat ZKušenosti. Čím výš půjdete, tím mocnější budete. Na základě svého aktuálního levlu máte určitou hodnost, která odemyká pravomoci a herní funkce.

Hodnosti

Jsou spíš jakési mentální úrovně vašeho postupu a přidávají vám různé pravomoci. Pro postup v hodnostech jsou dané podmínky:

Novic (Levl 1 - 2, může se volně pohybovat po pevnosti a po jejím okolí, trénovat a plnit úkoly pro svůj levl, vydělávat peníze, hrát volnou hru)
Učedník (Levl 3 - 4, může se vzdalit sám od pevnosti a vstoupit do Divočiny v minimálním počtu tří hráčů, získat zvíře společníka)
Tovaryš (Levl 5 - 6, může se volně pohybovat po celém Císařství a získat jezdecké zvíře)
Rytíř (Levl 7 - 9, může se zúčastnit tajných a politických misí)
Mistr (Levl 10, oprávnění vést tréninky a questy, účast na řízení pevnosti a politiky Sanchi) 

Hierarchie

Mezi bojovníky Sanchi vládne určitá hierarchie, ačkoliv není úplně přísná. Jednotlivé hodnosti mezi sebou sice mají respekt, ale rozhodně není nic neobvyklého, když se Mistr přátelsky baví s Novicem, natolik se společenská pravidla neřeší.
Všem bojovníkům vládne Generál. Ten je vybírán z řad Mistrů a je volen jak Mistry, tak zejména knížetem Hraničního knížectví, má v něm totiž velké pravomoci. Generál bývá vždy důvěrným poradcem knížete a má na starosti bezpečnost celého knížectví.
Pod Generálem jsou Mistři. Ti, kteří se chtějí podílet na politice Sanchi, průběhu soudů, pořádání akcí, rozhodování o dalších krocích a chtějí mít možnost se jednou stát Generálem, jsou přísedící Mistři. Ti ostatní, kteří o to zájem nemají, jsou jen Mistři, stále však mohou zasahovat do soudů a vést výcviky a questy.